வாழ்நாள் முழுவதும் இளமையோடு இருக்க ஆசையா?அப்ப இத படிங்க!

மனிதனாக பிறந்த அனைவருக்கும் தான் சாகும் வரை இளமையோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். வயது என்பது வெறும் எண் மட்டும் தான், இளமைக்கும் வயதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பது பலரது கூற்று. இது உன்மை தானா?. ஆமாம், இது முழுக்க முழுக்க உண்மை!.

நாம் எப்போதும் இளமையாக இருக்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்…!

Add Comment

%d bloggers like this: